هر چیزی که شما بخواهید
 
چه خبر از فوتبال؟

داغ ترین خبر ها مربوط میشه به پیکه و شکیلا .

پیکه،دفاع بارسنولا و بر عکس خیلی از فوتبالیست ها، از خانواده ای با وضع مالی خوب بوده.شکیلا هم که... یک خواننده ی دو رگه است که اصالتش لبنانی است   شکیلا در جام جهانی (افریقا) بودواهنگی هم مخصوص جام جهانی خوند.             پیکه تقریبا یک سال پیش از شکیلا خاستگاری کردوشکیلا جواب خاصی نداد وفقط    گفت: از این شجاعتت ممنونم.                                                                       بعد از فتح جام بوسیله ی بارسا ،شکیلا برای قهرمانی اناری پوشان اهنگی خواندو  کمی هم با پیکه گپ زد.  

چند روزپیش پیکه و شکیلا رفته بودند به اسرائیل ،که مردم لبنان به شدت اعتراض کردند.

جالب ترازهمه اینکه شکیلاوپیکه ۱۰ سال تفاوت سنی دارند!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  نوشته شده در  پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط سعیده  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM